APRENENTATGE EN XARXA: ESCENARIS DE FUTUR. 28 MARÇ

El Departament d’Educació desenvolupa un model de transformació i millora del sistema educatiu que es fonamenta  en l’aprenentatge en xarxa.

El dia 28 de març tindrà lloc la Jornada Aprenentatge en Xarxa: Escenaris de futur. En aquesta jornada s’abordarà com repensar el fet educatiu des de la perspectiva del treball en xarxa en sis aspectes fonamentals per aconseguir la transformació educativa:

  • Escenari 1. Entorns d’aprenentatge
  • Escenari 2. L’aprenent al centre de l’acció educativa
  • Escenari 3. Desenvolupament personal i professional docent                     
  • Escenari 4. Com aprenem….junts
  • Escenari 5. Escola i comunitat per l’equitat
  • Escenari 6. Evidències transformadores

Aprendre en xarxa vol dir: pensar, comunicar-nos i actuar per aprendre conjuntament. Més concretament: compartir objectius i recursos, unificar capacitats i esforços, relacionar les nostres accions i generar nou coneixement per créixer.
El treball en xarxa esdevé el motor de canvi per al sistema educatiu en el seu conjunt i ha de permetre avançar en qualitat. Es fonamenta  en la recerca educativa, i respon a l’evolució social. La seva finalitat, evidentment, és la millora en la qualitat del sistema educatiu i de la seva equitat. S’emmarca dins l’àmbit de les polítiques educatives per enfortir el model d’escola catalana, amb el propòsit transformador de millorar la qualitat educativa dels centres de Catalunya.

La Jornada es realitzarà a l’Edifici Vértex al Campus Nord de la UPC

INSCRIPCIÓ OBERTA FINS 23 MARÇ