El Departament d’Ensenyament ha signat un conveni per promoure l’escola rural amb l’Ajuntament de Verdú i la Universitat de Lleida (UdL), a través de la CEIER (Coordinació dels Estudis i la Innovació de l’Escola Rural). La CEIER ha d’impulsar i difondre la coordinació dels estudis, la interpretació i la innovació de l’escola rural. També vol difondre’n els recursos, organitzar activitats formatives adreçades a les seves comunitats educatives i per a la seva pròpia projecció.

El Departament d’Ensenyament, a través d’aquest acord, facilita la col·laboració i suport dels Serveis Educatius, especialment de l’Urgell i de la resta de la demarcació dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida, per a la implementació i desplegament dels objectius de la CEIER.

L’Ajuntament de Verdú cedeix els espais on es porta a terme el desenvolupament de la CEIER.

La UdL, per la seva banda, estableix i gestiona l’arxiu, custòdia i suport documental relatiu a les activitats del programa.

Ambdues institucions, conjuntament amb el Departament d’Ensenyament, col·laboren en l’elaboració de les guies i material docent.

Jornada d’escoles rurals a Verdú

El dimecres 26 de juny es va celebrar al Castell de Verdú la Jornada d’Escoles Rurals: una jornada de treball adreçada a docents d’escola rural amb l’acompanyament dels companys del Secretariat d’Escola Rural de Catalunya i de la Fundació del Món Rural, dels companys coordinadors de la Xarxa de Competències Bàsiques i de les companyes de la ZER El Jonc.  La Jornada va comptar amb la presència del Sr. Pep Mas – alcalde de Verdú, – del Sr. Carles Vega – Director dels Serveis Territorials d’Educació -, del Sr. Àlex Gabarró – Subdirector d’Ordenació Curricular -, de la Sra. Carme Huguet – Inspectora referent d’Escola Rural – i del Sr. Carles Martínez – Secretari de polítiques educatives -.

Una jornada molt profitosa en un entorn immillorable.

Primera fira del projecte Futurs Emprenedors Rurals (FER)

Des del Consorci Grup d’Acció Local Noguera Segrià Nord i el Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera, us convidem a la primera fira del projecte Futurs Emprenedors Rurals (FER).
Aquesta pretén donar a conèixer els diferents projectes en els quals han estat treballant alumnes de 5è de primària durant el curs 2018/2019.

El projecte FER es du a terme en 40 escoles de tot Catalunya, amb la participació d’un total de 865 alumnes i 61 professors. FER és un projecte de cooperació multilingüe (català, aranès, espanyol, estonià i anglès) que té l’objectiu de fomentar l’esperit emprenedor entre l’alumnat de 5è curs d’Educació Primària de les escoles ubicades en territoris rurals i enfortir les relacions entre infants, emprenedors/es i territori.
La jornada està prevista per al pròxim 12 de juny a les 9.30 h al Consell Comarcal de la Noguera.

Més informació.

 

Reading in pairs (ZER Vall de l’Aranyó)

Aquest projecte ha estat dissenyat pel grup GRAI: Grup de recerca sobre aprenentatge entre iguals de La universitat Autònoma de Barcelona.
Els alumnes realitzen un test de comprensió lectora inicial per tal de poder agrupar els alumnes amb un nivell d’aprenentatge similar entre iguals i es… Llegeix més»