Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant la violència masclista

Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant la violència masclista entre l’alumnat

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/violencia-masclista/index.html

Es dibuixa el circuit per abordar els incidents de violàcia masclista.

Programa formatiu de prevenció de violència masclista

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/prog-form-prev-violencia-masclista/

Es tracta del paquet formatiu dels tallers adreçats a l’alumnat de cicle superior de primària i primer cicle de secundària i a les famílies (dossiers de treball i guies didàctiques) per poder treballar a les aules i en reunions de família.