Presentació

Els serveis educatius són equips multiprofessionals que donen suport i assessorament als professors i als alumnes (i les seves famílies) de centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris.

Serveis educatius de zona

Cada servei educatiu de zona està format pels serveis educatius que actuen en els centres d’una zona educativa específica; aquests serveis són els següents:

  • Els centres de recursos pedagògics (CRP), integrats per equips de suport a l’activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent de mestres i professors, especialment quant a la formació permanent, els recursos pedagògics i de dinamització de projectes del centre i de la zona.
  • Els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) donen suport als professors i als centres en la resposta a la diversitat dels alumnes i en relació als que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies.
  • Els equips d’assessorament en llengua i cohesió social (ELIC) assessoren i orienten en els àmbits de la llengua, la interculturalitat i la cohesió social i donen suport als professors en l’atenció a la diversitat relacionada amb els alumnes, especialment procedents de la immigració i/o amb amb risc d’exclusió social.

L’àmbit d’actuació del servei educatiu és la comarca de l’Urgell, a més d’algunes poblacions de comarques veïnes que, per motius diversos (pertinença a una ZER o a una zona d’inspecció), s’integren al territori.

Qui pot fer la demanda dels serveis?

  • Els centres, mitjançant els seus equips de direcció.
  • Col·lectius de docents, d’especialitat, de nivell, d’interessos, etc.
  • Els docents directament.
  • Altres entitats vinculades a l’Educació.

Com es fa la demanda?

Trucant al telèfon 973 312 318 o enviant un correu electrònic a se-urgell@xtec.cat