El valor de l’escola rural

Us compartim un article molt interessant publicat al Diari de l’Educació per Carme Ortoll (Mestra. Exdirectora general d’Educació Infantil i Primària) sobre el valor de l’escola rural:

“L’escola rural és una escola que educa des de la vida i per a la vida. Oblidada en altres èpoques, actualment es considera mirall de pràctiques educatives d’èxit i d’evidències positives fonamentades que en molts casos han esdevingut exemples per centres més grans.”