Professionals assignats a l’ELIC del SE de l’Urgell:

 

Eric Hernández eherna68@xtec.cat
Anna Teixidó ateixi25@xtec.cat
Àngels Vidal avidal26@xtec.cat