EAP

Contacte

EAP-A / 977922871 / e3907121@xtec.cat

EAP-B / 977922872 / e3907124@xtec.cat

Presentació

Els EAP són equips d’assessorament i orientació psicopedagògic que donen suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies.

Els EAP formen part dels serveis educatius de zona (SEZ) conjuntament amb els centres de recursos pedagògics (CRP) i els equips d’assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC).

Destinataris

Els destinataris són els centres educatius, els equips directius, el professorat i altres professionals implicats en l’atenció a l’alumnat amb dificultats o amb necessitats educatives especials, l’alumnat i les seves famílies.

Objectius
  • Identificar i avaluar les necessitats educatives especials de l’alumnat i fer la proposta d’escolarització, en col·laboració amb els serveis educatius específics quan s’escaigui.
  • Assessorar el professorat i les famílies en la resposta educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials, en col·laboració amb els docents especialitzats i els serveis educatius específics.
  • Assessorar els equips docents, l’alumnat i les famílies sobre aspectes d’orientació personal, educativa i professional.
  • Donar suport als centres educatius en la millora de l’atenció a la diversitat i la inclusió.
  • Col·laborar conjuntament amb els altres equips del servei educatiu de zona i els específics per tal de promoure activitats d’intercanvi i de formació del professorat.
  • Col·laborar amb els serveis socials i sanitaris de l’àmbit territorial d’actuació, per tal d’oferir una atenció coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin.
Funcions

Clica aquí per visualitzar les funcions de l’EAP.

Horari d’atenció al públic

Dilluns, dimecres i divendres alterns de 9:00h a 13:00h

Adreça

Complex Educatiu de Tarragona. Ctra. Salou, s/n. 43006-Tarragona
EAP-A / 977922871 / e3907121@xtec.cat
EAP-B / 977922872 / e3907124@xtec.cat

Professionals i centres
Centre Psicopedagog/a EAP A Treballador/a social EAP A Fisioterapeuta EAP A
ESC Arquitecte Jujol Ana Ferré Maite Santamaria Montse Bigorra
ESC Sant Sebastià Ana Ferré Maite Santamaria Montse Bigorra
INS Pallaresos Ana Ferré Rosa Virgili Montse Bigorra
ESC Josep Veciana Teresa Bofarull Maite Santamaria Montse Bigorra
ESC Guillem de Claramunt Teresa Bofarull Maite Santamaria Montse Bigorra
ESC Sant Salvador Angelina Chaparro Rosa Virgili Montse Bigorra
SEC Pont del Diable + AIS Angelina Chaparro Rosa Virgili Montse Bigorra
INS-ESC L’Agulla del Catllar Teresa Bofarull Maite Santamaria Montse Bigorra
ESC Marcel·lí Domingo Teresa Bofarull Maite Santamaria Montse Bigorra
ESC Sant Pere i Sant Pau Teresa Bofarull Maite Santamaria Montse Bigorra
INS Sant Pere i Sant Pau Teresa Bofarull Maite Santamaria Montse Bigorra
ESC Pax Maite Delgado Rosa Virgili Montse Bigorra
ESC Pràctiques Maite Delgado Rosa Virgili Montse Bigorra
INS Tarragona José Martínez Maite Santamaria Montse Bigorra
ESC Cèsar August José Martínez Maite Santamaria Montse Bigorra
ESC Tarragona José Martínez Maite Santamaria Montse Bigorra
ESC Serrallo José Martínez Rosa Virgili Montse Bigorra
INS Martí i Franquès José Martínez Rosa Virgili Montse Bigorra
ESC Arrabassada Pepa Alemany Rosa Virgili Montse Bigorra
ESC Saavedra Pepa Alemany Rosa Virgili Montse Bigorra
INS Pons D’Icart Pepa Alemany Rosa Virgili Montse Bigorra
ESC Miracle Pepa Alemany Rosa Virgili Montse Bigorra
ESC Pau Delcòs Pepa Alemany Rosa Virgili Montse Bigorra
ESC El Roquissar Gemma Tort Maite Santamaria Montse Bigorra
ESC Josep Nin Gemma Tort Maite Santamaria Montse Bigorra
ESC La Portalada Gemma Tort Maite Santamaria Montse Bigorra
ESC Les Codinetes Gemma Tort Maite Santamaria Montse Bigorra
ESC Montoliu Gemma Tort Maite Santamaria Montse Bigorra
INS Altafulla Gemma Tort Rosa Virgili Montse Bigorra
ESC Antoni Roig Neus Anglès Maite Santamaria Montse Bigorra
ESC l’Antina Neus Anglès Maite Santamaria Montse Bigorra
ESC Molí de Vent Neus Anglès Maite Santamaria Montse Bigorra
INS Ramón de la Torre Neus Anglès Rosa Virgili Montse Bigorra
INS Torredembarra Neus Anglès Maite Santamaria Montse Bigorra
ESC El Cucurull Sònia Loaisa Maite Santamaria Montse Bigorra
ESC Els Ametllers Sònia Loaisa Maite Santamaria Montse Bigorra
ESC Les Eres Sònia Loaisa Maite Santamaria Montse Bigorra
ESC Salvador Espriu Sònia Loaisa Maite Santamaria Montse Bigorra
INS Roda de Berà Sònia Loaisa Rosa Virgili Montse Bigorra
CEE La Muntanyeta Angelina Chaparro Rosa Virgili Montse Bigorra
CEE Solc + PHS Angelina Chaparro Rosa Virgili Montse Bigorra
CEE Estela Angelina Chaparro Rosa Virgili Montse Bigorra
CEE Sant Rafael Angelina Chaparro Rosa Virgili Montse Bigorra
COL Vedruna Sagrat Cor Rosa Cesteros Rosa Virgili Montse Bigorra
COL Santa Teresa de Jesús Rosa Cesteros Rosa Virgili Montse Bigorra
COL Sant Pau Apòstol Gemma Tort Rosa Virgili Montse Bigorra
COL Joan Roig Rosa Cesteros Maite Santamaria Montse Bigorra
COL Mare de Déu del Carme Pepa Alemany Rosa Virgili Montse Bigorra
COL La Salle + TicTac Rosa Cesteros Maite Santamaria Montse Bigorra
COL Dominiques Tarragona Tere Melé Rosa Virgili Montse Bigorra
COL Lestonnac L’Ensenyança Rosa Cesteros Rosa Virgili Montse Bigorra
COL Mare Nostrum Neus Anglès Rosa Virgili Montse Bigorra
COL El Carme Tere Melé Rosa Virgili Montse Bigorra
Postobligatòria: Vidal i Barraquer/ Comte de Rius Rosa Cesteros Rosa Virgili Montse Bigorra
Centre Psicopedagog/a EAP B Treballador/a social EAP B Fisioterapeuta EAP B
ESC Salou Sílvia Rodes Neus Trillas Sònia Higueras
ESC Europa Eva Artal Neus Trillas Sònia Higueras
ESC Santa Maria del Mar Eva Artal Neus Trillas Sònia Higueras
ESC Voramar Eva Artal Neus Trillas Sònia Higueras
INS Marta Mata Sílvia Rodes Neus Trillas Sònia Higueras
INS Jaume I Eva Artal Neus Trillas Sònia Higueras
UEC Salou Sílvia Rodes Neus Trillas Sònia Higueras
COL Elisabeth Alba Pita Neus Trillas Sònia Higueras
ESC Mestral Rosa Arnau Neus Trillas Sònia Higueras
ESC Miramar Rosa Arnau Neus Trillas Sònia Higueras
ESC Torroja i Miret Pilar Masdeu Neus Trillas Sònia Higueras
ESC La Canaleta Rosa Arnau Neus Trillas Sònia Higueras
UEC Vila-seca Rosa Arnau Neus Trillas Sònia Higueras
Esc Sant Bernat Calvó Pilar Masdeu Neus Trillas Sònia Higueras
ESC Cal·lipolis Pilar Masdeu Neus Trillas Sònia Higueras
ESC La Plana Pilar Masdeu Neus Trillas Sònia Higueras
INS Ramon Barbat i Miracle Rosa Arnau Neus Trillas Sònia Higueras
INS Vila-seca Pilar Masdeu Neus Trillas Sònia Higueras
ESC La Canonja Eva Aixalà Marta Fresno Sònia Higueras
Institució Tarragona (Centre Aura) Alba Pita Marta Fresno Sònia Higueras
ESC Bonavista Eva Aixalà Marta Fresno Sònia Higueras
INS Collblanc Eva Aixalà Marta Fresno Sònia Higueras
COL Joan XXIII Carla Batista Marta Fresno Sònia Higueras
ESC Riuclar Laura Villares Marta Fresno Sònia Higueras
ESC Ponent Laura Villares Marta Fresno Sònia Higueras
ESC La Floresta Esther Bisbal Marta Fresno Sònia Higueras
ESC Torreforta Laura Villares Marta Fresno Sònia Higueras
ESC Els Àngels Alba Pita Marta Fresno Sònia Higueras
INS Torreforta Laura Villares Marta Fresno Sònia Higueras
COL Salle Torreforta Esther Bisbal Marta Fresno Sònia Higueras
ESC Camp Clar Esther Bisbal Marta Fresno Sònia Higueras
INS Camp Clar Esther Bisbal Marta Fresno Sònia Higueras
INS-ESC Mediterrani Alba Pita Marta Fresno Sònia Higueras
ESC Ramon Bergadà Carla Batista Neus Trillas Sònia Higueras
INS Constantí Carla Batista Neus Trillas Sònia Higueras
Institució Tarragona (Centre Turó) Alba Pita Neus Trillas Sònia Higueras
UEC Escac Carla Batista Neus Trillas Sònia Higueras
ESC Pere Virgili Pau de Haro Neus Trillas Sònia Higueras
ESC Ventura i Gassol Pau de Haro Marta Fresno Sònia Higueras
INS El Morell Pau de Haro Marta Fresno Sònia Higueras
ESC Mare de Déu del Lledó Pau de Haro Neus Trillas Sònia Higueras
INS Cal·lípolis Alba Pita Marta Fresno Sònia Higueras
INS Pere Martell Alba Pita Marta Fresno Sònia Higueras
Normativa

DECRET 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament d’Ensenyament.