Maleta de robòtica LEGO WeDo 2.0

baixaMaleta de quatre unitats del robot LEGO Education WeDo 2.0 amb les quals ens proposem que l’alumnat dels cicles mitjà i superior de Primària aprengui sobre robòtica construint-se models propis senzills, ja siguin de creació lliure o seguint els existents al programari LEGO Education. Tot aquest procés fomenta la comunicació i el treball col·laboratiu o cooperatiu i permet el treball de continguts curriculars STEAM de Ciència i tecnologia, Matemàtiques i Llengua.

 

 

Material inclòs a cadascuna de les 4 unitats *:

  • Peces de construcciómilo_classroom_shot
  • Motor, sensor de moviment i sensor d’inclinació
  • Connector USB de Bluetooth 4.0 Bled112 -av1 **
  • USB amb tot el programari per a diferents Sistemes Operatius i Maquinaris i instruccions d’ús en format digital **

* Consulteu els requisits mínims de maquinari i programari al següent document.

** Només dues unitats disposen d’aquests dispositius

Guies d’usuari, tutorials i recursos:

Propostes didàctiques i exemples d’activitats d’altres centres: