Expectatives Bogarnes (Islàndia)

 

Expectatives de la formació: Mètodes creatius i diversos d’avaluació per a l’educació al segle XXI

– Aprendre més sobre mètodes d’aprenentatge cooperatius per desenvolupar i entrenar habilitats i competències bàsiques

– Aprendre a dissenyar activitats cooperatives

– Ampliar els meus coneixements sobre la diferència entre avaluació per a l’aprenentatge o avaluació de l’aprenentatge.

– Descobrir noves maneres d’implementar l’avaluació de manera creativa

– Crear tasques d’aprenentatge cooperatiu centrades en els criteris d’avaluació, des del disseny fins a la implementació

Els continguts de la formació, que les formadores havien comunicat a les persones participants prèviament, van coincidir amb les meves expectatives. La formació va fer que ens impliquéssim en una àmplia gamma d’activitats per experimentar de primera mà diferents maneres d’ensenyar i aprendre, a més d’avalua.

                                                                                             ***

Expectations of the training: Creative and diverse assessment methods for education in the 21st Century

  • Assimilate cooperative learning methods to develop and train skills and key competences
  • Learn how to design cooperative activities
  • Broaden my knowledge of the difference between Assessment for learning or Assessment of learning. 
  • Discover new ways to implement assessment in a creative way
  • Create Cooperative Learning Tasks focusing on the assessment criteria from design to implementation

The contents that were actually addressed matched my training expectations as the trainers shared the course contents to the trainees in advance. The training enhanced trainees’ participation and a wide range of activities to experience different ways of teaching and learning as well as assessing first-hand.