JORNADA “ASSEGUREM” MÒBILS.EDU

ASSEGUREM. Segona jornada del pla MÒBILS.EDU (19 de novembre 2019, Espai Bital, Hospitalet de Llobregat). Recull dels temes tractats i enllaços que poden ser d’utilitat.

 • Sra. Mar Camacho.Pla Digital de Catalunya. Impulsar la seguretat des dels centres educatius.Desplegament de la competència digital. Marcs de referència internacionals. Tots fan referència a la seguretat.

-“Digital Competence of Educators” (professorat)

– DigCompEdu (organitzacions digitalment competents; com a centres educatius)

                https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_es-nov2017pdf.pdf

– Digital Education Action Plan (Comissió Europea).11 accions més concretes. Acció 7 referida a ciberseguretat en educació.

-Currículum.CCBB Competència digital. Dimensió hàbits, civisme i identitat digital.

. PRIMÀRIA

. SECUNDÀRIA

Acreditació de la competència digital per part dels docents i de l’alumnat. Pilotatge d’intel·ligència digital. COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT DEL PROFESSORAT DE CATALUNYA*.

 • Mòdul 0 Ciberseguretat. Sra. Tona Castell.

Tothom que fa curs telemàtic relacionat amb aspectes digitals ha de fer aquest mòdul. Està inclòs dins de la formació.

Xtec. Internet segura (tot el material està actualitzat). // Edu 365 Internet segura (programes, activitats…adreçades als infants) // Jornades sobre protecció de dades i seguretat a Internet, juntament amb l’Autoritat Catalana de protecció de dades // Jornades de sensibilització: dia de la Internet Segura (febrer).Tot el claustre està implicat amb la seguretat a internet, no només l’equip directiu.

Enllaç a l’ATENEU. Mòdul Seguretat a Internet.

https://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/seguretat/index

IMPRESCINDIBLES!!!

. Competència digital docent del professorat de Catalunya (enllaç en pàg.2)

. Protecció de dades de caràcter personal per a centres i serveis educatius

. Documents per a l’organització i la gestió dels centres (protecció de dades personals i transparència i accés a la informació pública)

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/monografies/competencia-digital-docent/

 • INS Joaquima Pla i Farreras (Sant Cugat del Vallès). Sr Antonio Aparicio.

“Ús del mòbil al centre”

http://plafarreras.cat/projectes/

**Protocols: responsabilitat (valor pedagògic) // Respecte per l’entorn i la privacitat dels altres // Ús adequats dels dispositius

http://plafarreras.cat/wp-content/uploads/2017/03/Pautes-d%C3%BAs-dels-dispositius-m%C3%B2bils-INS-Joaquima-Pla-i-Farreras.pdf

 • INS Vall de Llémena. Sra Sònia Guillana.

https://agora.xtec.cat/inslavall/

Aspecte clau: criteris de selecció del dispositiu mòbil  (educació, fiabilitat, reptes, seguretat)

-Diversitat de dispositius per assolir la comp digital

https://agora.xtec.cat/inslavall/projectes/les-tic-al-servei-de-leducacio/

https://agora.xtec.cat/inslavall/wp-content/uploads/usu65/2015/10/les-tauletes-digitals-a-laula.pdf

Regulació dels dispositius mòbils al centre. Evolució. NOFC (setembre 2019. Cap.5.2.9)

https://agora.xtec.cat/iesb7/moodle/pluginfile.php/121581/mod_page/content/18/NOFC_INSB7_versio01.pdf

 • Compartir en digital: Creative Commons. Departament d’educació àrea de cultura digital. Sr Joan de Gràcia.

-DRETS D’AUTOR. Llei 21/2014, de 4 de novembre, per la qual es modifica la Llei de Propietat Intel·lectual. Article 32 es defineixen les condicions per utilitzar, per part del professorat, el material protegit per drets d’autor. https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2014/11/05/pdfs/BOE-A-2014-11404-C.pdf

– Copyleft: conjunt de llicències que poden aplicar-se a creacions informàtiques, artístiques,…(moviment de programari lliure) Llibertat per usar, estudiar, distribuir i millorar el programa. https://ca.wikipedia.org/wiki/Copyleft

-Ignasi Labastida … http://lab.cccb.org/ca/author/ignasi-labastida-i-juan/

-Creative Commons https://creativecommons.org/licenses/?lang=ca    https://creativecommons.org/blog/

 • Privacitat a les aules. Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Sra. Joana Martí.

https://apdcat.gencat.cat/ca/inici

https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/guies_basiques/Guies-apdcat/Pautes-de-proteccio-de-dades-per-als-centres-educatius/

L’alumnat ha d’arribar a poder entendre que tot el que fem genera unes dades que poden impactar sobre tu mateix (IDENTITAT DIGITAL)

https://www.pantallasamigas.net/identidad-digital/

 • INTERNET SEGURA.CAT, dins les aules

https://internetsegura.cat/

Crear cultura de CIBERSEGURETAT.

Dia Internet Segura 2020 https://internetsegura.cat/definicio-projecte/dia-internet-segura/

. HÀBITS CIBERSALUDABLES

https://internetsegura.cat/habits-ciber-saludables/

.Propostes de treball:

http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/internet_segura/unitatsdidactiques/primaria/

http://www.edu365.cat/internetsegura/index.html

.Relats de ciberseguretat a infantil (pdf) https://internetsegura.cat/llibres-estiu-i-seguretat-a-la-xarxa/?doing_wp_cron=1574164929.1475229263305664062500

.Mes europeu de la ciberseguretat.Octubre.

https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Octubre-mes-europeu-de-la-ciberseguretat

 • CIBERSASSETJAMENT #aquiproubullying DG Escola i Família

Família i escola. : educació en l’ús de les tecnologies

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/aquiproubullying/

Concepte de CONVIVÈNCIA DIGITAL (Guia de convivència digital de l’UNICEF).

Protocols:

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html

Materials adreçats a alumnes i famílies. Accessibles a tothom, encara que no es formi part del programa.

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/aquiproubullying/moduls-formatius/

 • Consejería Educación Castilla y León

https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/innovacion-educativa

-SeguraNet https://www.seguranet.pt/

 • Göteborgs Regionen.

Empoderar als alumnes en la consciència d’un ús correcte d’internet.MIL. Media and Information Literacy

 

EU Code Week (Semana de la programación ) https://codeweek.eu/

https://scratch.mit.edu/

https://hackinghate.eu/

 • Conclusions de la jornada. Sra. Ana Albalat Martínez 
 • Marc de referència
 • Transferible a l’aula
 • Hem d’incloure l’alumnat, els hem de tenir en compte (NOFC,…)
 • Necessitat de compartir amb llicència lliure (continguts de qualitat)
 • La tecnologia està integrada a les nostres vides. Hem de controlar la nostra informació i controlarem les nostres vides.
 • Internet Segura. Dades alarmants. Cal que actuem conjuntament amb les famílies.
 • Protocols actuació #aquiproubullying Sensibilització de tota la comunitat educativa és primordial.
 • Projectes europeus per treballar en xarxa.
 • Què necessitem? Temps, treball en equip, alumnat, recerca i transferències, desenv professional docent, sensibilització amb la dimensió 4 de les CB, recursos i connectivitat, difusió i transferència, avaluació i mesura de l’impacte, xarxa, assessorament i orientacions.

Cloenda: Hble Sr. Josep Bargalló

ENLLAÇOS A LES PRESENTACIONS DE LA JORNADA

https://drive.google.com/drive/folders/1Zt-Fgc79ny5o71clB6vFq1hmUJtEC4Tl

https://view.genial.ly/5dca745503986d0f383359a6/presentation-seguretat-a-internet

ERASMUS REGIO

https://drive.google.com/drive/folders/1GP60ZWpBDYuaHHtfVThmQrQBXNYeaiJS

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>