Entorn i Cultura – Patrimoni

Un dels objectius de la Comissió d’Entorn i Cultura, del Pla Educatiu d’Entorn de Mollerussa, és vetllar pel coneixement i respecte dels elements patrimonials materials i immaterials per part de tota la comunitat educativa de la ciutat. De tots ells, se n’ha fet una selecció de deu per tal d’endegar el treball des dels centres educatius, de ben segur ja iniciat en projectes propis .

Aquests elements s’han documentat de manera individual en un format de fitxa per tal de facilitar la tasca de cerca d’informació a docents i alumnat. Actualment n’hi ha cinc de documentats a l’espera de completar la resta . Llegir més.

Per donar suport a la proposta, durant el curs 2018-2019, en col·laboració amb Solaç, es promouen tallers artístics que les escoles podran sol·licitar, sense cost, amb el grup classe que determinin.

Podeu consultar les fitxes informatives de cada element patrimonial clicant damunt de les imatges.