Enciclopèdia de la cultura popular de Catalunya Tradicionari

Ja tenim a la vostra disposició el Tradicionari: Enciclopèdia de la cultura popular de Catalunya. Una publicació d’Enciclopèdia Catalana de 10 volums amb il·lustracions i fotografies.
L’obra es proposa donar a conèixer la tradició popular catalana a partir dels estudis, reculls i publicacions que ens han deixat els folkloristes i els primers etnògrafs i antropòlegs referits al passat, i alhora mostrar-ne l’actualitat viva que apunta cap al futur i l’interroga. El Tradicionari parteix de la convicció que ser modern no ha de voler pas dir oblidar ni perdre les arrels, ben al contrari. Allò que tan bé va expressar el poeta Josep V. Foix: “M’exalta el nou i m’enamora el vell”.

Podeu trobar-hi:

  • Volum 1- La vida de la gent
  • Volum 2- El món del treball
  • Volum 3- Els jocs i els esports tradicionals
  • Volum 4- La festa
  • Volum 5- El calendari festiu
  • Volum 6- Música, dansa i teatre popular
  • Volum 7- La narrativa popular
  • Volum 8- L’univers màgic. Mites i creences
  • Volum 9- Les ciències i les tècniques populars
  • Volum 10- La cultura popular a l’inici del segle XXI