Formació

Les modalitats de formació en centre són:

 1. Assessorament en centre

Modalitat formativa amb intervenció d’un professional extern que s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.

 • Format presencial.
 • Té una durada no inferior a 20 hores, amb dues terceres parts amb la persona formadora i la resta, de treball autònom al centre.
 1. Formació interna de centre (FIC)

Modalitat formativa que té lloc dins de cada centre educatiu, i s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.

 • És liderat i dinamitzat per un equip de coordinació format per tres persones del centre entre les quals almenys una és de l’equip directiu.
 • Pot ser  itinerai guiat o itinerari propi : El guiat té una durada de 45 hores (15 de les quals són d’altres requisits). El propi té una durada de 30 hores (10 de les quals són d’altres requisits).
 1. Taller a centre

Modalitat formativa de caràcter concret i pràctic orientat a la millora d’alguna competència professional del professorat. S’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.

 • Format presencial.
 • Té una durada màxima de 15 hores, amb dues terceres parts amb la persona formadora i la resta, de treball autònom al centre.
 • En general, el taller és impartit per un professional expert que certificarà com a formador/a. Pot ser una proposta de taller a càrrec d’un formador del propi de centre.

4. Visita  formativa a centre

Modalitat  formativa de caràcter concret i pràctic orientada a promoure un procés de reflexió sobre la pròpia pràctica a partir de conèixer i compartir experiències d’èxit o de bones pràctiques consolidades. S’adreça a professorat del claustre, assignat per la direcció del centre, per a realitzar l’estada.

 • Format  presencial.
 • Té una durada mínima de 15 hores, amb dues terceres parts d’activitat presencial i la resta, de treball col·lectiu al centre.

Més informació detallada sobre les modalitats