Formació

Les modalitats de formació en centre són:

 1. Assessorament en centre

Modalitat formativa amb intervenció d’un professional extern que s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.

 • Format presencial.
 • Té una durada no inferior a 20 hores, amb dues terceres parts amb la persona formadora i la resta, de treball autònom al centre.
 1. Formació interna de centre (FIC)

Modalitat formativa que té lloc dins de cada centre educatiu, i s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.

 • És liderat i dinamitzat per un equip de coordinació format per tres persones del centre entre les quals almenys una és de l’equip directiu.
 • Té una durada de 30 hores amb 20 hores de presencialitat de les persones participants i 10 hores de treball intern per realitzar les tasques planificades en relació amb l’aprofitament i la transferència immediata a l’aula o al centre.
 1. Taller a centre

Modalitat formativa de caràcter concret i pràctic orientat a la millora d’alguna competència professional del professorat. S’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.

 • Format presencial.
 • Té una durada màxima de 15 hores, amb dues terceres parts amb la persona formadora i la resta, de treball autònom al centre.
 • En general, el taller és impartit per un professional expert que certificarà com a formador/a. Pot ser una proposta de taller a càrrec d’un formador del propi de centre.

4. Visita  formativa a centre

Modalitat  formativa de caràcter concret i pràctic orientada a promoure un procés de reflexió sobre la pròpia pràctica a partir de conèixer i compartir experiències d’èxit o de bones pràctiques consolidades. S’adreça a professorat del claustre, assignat per la direcció del centre, per a realitzar l’estada.

 • Format  presencial.
 • Té una durada mínima de 15 hores, amb dues terceres parts d’activitat presencial i la resta, de treball col.lectiu al centre.

Més informació detallada sobre les modalitats