Centres educatius

Al Pla d’Urgell hi ha 16 centres públics d’educació infantil i primària (escoles), 4 centres públics d’educació secundària, batxillerat i formació professional (instituts), 2 centres privats-concertats d’educació primària i secundària, 1 centre públic d’educació especial, 1 Centre de Formació de Persones Adultes, 1 Escola Municipal de Música, 1 Unitat d’Escolarització Compartida, 1 Centre del programa de formació i inserció del Departament d’Ensenyament (PTT), 1 Escola de Dansa, 1 Centre obert, 17 escoles bressol públiques (municipals) i 2 escola bressol privada.