Llengües estrangeres

Per tal que els centres educatius desenvolupin projectes lingüístics de qualitat, és essencial aprofundir en la formació del professorat implicat en les accions educatives en llengües estrangeres curriculars.

El Departament d’Educació promou un Pla d’Acció per al plurilingüisme efectiu de l’alumnat mitjançant un conjunt de programes i projectes en diverses llengües que inclouen diverses activitats de formació. Podeu consultar la informació al següent enllaç.