Calendari Pla de Formació de Zona

Calendari de gestió per al curs 2021-2022
Procés Inici Fi
Detecció de necessitats abril 2021 maig 2021
Comissió PFZ del Pla d’Urgell: Valoració i aprovació de les demandes rebudes. 28 de maig de 2021
Publicació de les activitats al web 15 de juliol de 2021
Gestió i seguiment de l’oferta formativa
Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions Inici de les activitats
Primer torn del 13 al 26 de setembre 8 d’octubre a partir del 14 d’octubre
Segon torn del 7 al 18 de gener 31 de gener a partir del 7 de febrer
Torn d’estiu del 16 al 31 de maig 16 de juny a partir de l’1 de juliol