Les escoles lliures de violències (LELV)

La lluita contra les violències a l’escola —al col·legi, a l’institut, al centre educatiu— comença en la formació i en la prevenció, però, malauradament, també ha de plantejar-se com cal actuar contra el fet violent.

Fa molt temps el Departament d’Educació duu a terme polítiques de prevenció i té a la seva disposició diferents protocols que determinen com els centres educatius han d’actuar davant d’un cas de violència. Alhora, moltes escoles i instituts han desenvolupat estratègies per prevenir i fer front a les conductes de caràcter violent. Però el degoteig constant de casos d’assetjament escolar, ciberassetjament i de violències masclistes, que massa sovint s’han minimitzat i s’han tractat com a casos aïllats, ens obliga a fer un pas endavant i reconèixer que ens trobem davant d’un problema social de gran rellevància. El primer pas per erradicar les violències és reconèixer-ne l’existència.

El Pla les escoles lliures de violències ha de donar resposta a totes les situacions de violència en l’àmbit educatiu, partint d’aquest canvi de paradigma en el model d’intervenció portat a terme fins ara, de manera que puguem abordar la violència i la convivència des de plantejaments volgudament diferenciats. Es parteix del principi que no es poden tractar les violències com un problema de convivència i amb el convenciment que el que donarà més tranquil·litat i confiança als i les menors, les seves famílies i la comunitat educativa no és fer veure que no hi ha violència als centres educatius sinó establir els mecanismes adequats per garantir que l’Administració actuarà de forma clara i contundent davant de qualsevol cas de violència envers els infants i els i les adolescents.

L’objecte d’aquest pla és la  de les situacions de violència que afecten menors. Aquest pla posa l’alumnat i el seu benestar en la centralitat de les actuacions que se’n desprenen per garantir la protecció i l’interès superior del menor. Inclou una avaluació objectiva de la realitat d’aquestes violències, compartida amb entitats del sector i la comunitat educativa.

 

Destaquem: Les escoles lliures de violències (LELV)

font (xtec)