Programa Coeduca’t

Aquest curs, el Departament d’Educació obre el nou Programa de coeducació i perspectiva de gènere “Coeduca’t“, amb un enfocament interdisciplinari. Coeduca’t està adreçat a totes les etapes educatives amb l’objectiu de preparar les noies i els nois per a la vida afectiva i sexual fonamentada en la igualtat de gènere i els drets humans, i col·laborar en al construcció d’un model integral de persona, sense estereotips sexistes.

Aquest programa ajudarà als centres a treballar aspectes bàsics de coeducació, de perspectiva de gènere i de sexualitat de forma explícita, sistemàtica, rigorosa i respectuosa.

Per a més informació sobre el programa podeu accedir al següent enllaç: http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/altres-programes-educatius/coeducat/

Es durà a terme una formació específica pel professorat:

1000110509 Coeduca’t amb el currículum

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_detall_activitat?p_codi=1000110509&p_curs=2019-2020&p_es_inscr=S

Del 5/2/2020 al 18/3/2020

CRP Sants-Montjuïc

1000100509 Coeduca’t amb el currículum

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_detall_activitat?p_codi=1000100509&p_curs=2019-2020&p_es_inscr=S

Del 3/2/2020 al 16/3/2020

Escola Baixeras