Calendari 2020-2021 – Proves 4t ESO

 

Calendari Actuacions
Del 23 de novembre al 4 de desembre de 2020
 • assignació de grups
 • alumnes exempts
 • proposta d’aplicadors i correctors per especialitats
Del 5 al 18 de febrer de 2021
 • rebuda i custòdia les proves
Del 15 al 19 de febrer de 2021
 • extracció les llistes de control dels alumnes per fer les proves
 • introducció les possibles incidències referides a l’assignació de codis contingents, baixes  i absències
17 i 18 de febrer de 2021
 • aplicació les proves
  – 17 de febrer: llengua estrangera (anglès, francès i/o alemany), matemàtiques i llengua catalana
  – 18 de febrer:cientificotecnològica, llengua castellana i, si s’escau, aranès
A partir del 3 de maig de 2021
 • descarrega els informes de centre i els informes dels alumnes que s’han de lliurar a les famílies
Del 3 al 14 de maig de 2021
 • accés dels centres a la plataforma per visualitzar les correccions
 • tramitació les reclamacions
A partir de la segona d’octubre de 2021
 • descarregar la informació de cada ítem