Orientacions per a l’alumnat amb dificultats motrius

Amb l’objectiu d’acompanyar als professionals i les famílies, l’equip de fisioterapeutes de l’EAP del Montsià ha elaborat un document amb orientacions a tenir en compte a l’hora de proposar tasques per l’alumnat amb dificultats motrius.
https://docs.google.com/presentation/d/1alCv36VpfAAyPg0oAtWJvWl2jMdrn1uBmvKqRuk7YG8/edit#slide=id.g851e9f2612_3_67
Tots els documents i reculls de recursos que estem elaborant… Llegeix més»

Més orientacions pel disseny de tasques inclusives

Amb l’objectiu de garantir la personalització del procés d’aprenentatge, l’equip de professionals de l’EAP del Montsià continua elaborant documents amb orientacions a tenir en compte a l’hora de proposar tasques per l’alumnat que presenta dificultats atencionals i de regulació.
Aquests documents estan pensats per donar resposta… Llegeix més»

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Els ODS són 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible universals, transformadors i inclusius que descriuen els principals reptes referents al desenvolupament als que s’enfronta tota la humanitat. Van ser acordats el 25 de novembre de 2015, per l’Assemblea General de l’ONU. Consten a l’Agenda 2030.

L’objectiu principal dels 17 ODS és “garantir una vida sostenible, pacífica, pròspera i equitativa arreu del món per a tothom, ara i en el futur“.

Podeu accedir al document publicat per UNESCOCAT EDUCACIÓ PER ALS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. OBJECTIUS D’APRENENTATGEaquí

Us enllacem uns vídeo que us poden facilitar el treball amb l’alumnat:

Infografia amb els 7 principis de l’aprenentatge

La infografia dels 7 principis bàsics de l’aprenentatge (Fundació Jaume Bofill) explora la naturalesa de l’aprenentatge a través de la cognició, l’emoció i la biologia, i analitza les implicacions de diferents aplicacions en entorns d’aprenentatge.

Està Basada en la recerca del projecte INNOVATIVE LEARNING ENVIRONMENTS de l’ l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic  (OCDE)  i concretament en la seva publicació The nature of learning: using research to inspire practice,  (“La naturalesa de l’aprenentatge: Utilitzar la recerca per inspirar la pràctica”. 2010) que trobareu en aquest ENLLAÇ. En aquesta publicació  es va sintetitzar i derivar set principis transversals que poden orientar la creació dels entorns d’aprenentatge del segle XXI.