Refugi en curt

Centre de recursos audiovisuals educatius sobre persones en situació de refugi i experiències d’acollida.

Posem a disposició de la comunitat docent de Barcelona un conjunt de curtmetratges per treballar amb l’alumnat el fenomen del refugi i l’acollida. Cada curtmetratge va acompanyat d’una fitxa didàctica amb informació complementària i un suggeriment d’activitat prèvia.
Tots ells s’adrecen a un ventall ampli de nivells educatius, que van des de cicle mitjà de primària fins a batxillerat i cicles formatius, passant per l’ESO i l’educació especialitzada.