PROGRAMES D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA

  • Els programes que obren convocatòria per a ensenyaments d’educació infantil, primària, secundària i/o batxillerat. Termini de presentació de sol·licituds fins al 31 de juliol de 2020.
  •  Els programes que obren convocatòria per a ensenyaments de Règim Especial. Termini de presentació de sol·licituds fins al 31 de juliol de 2020.

Els centres educatius poden sol·licitar la participació en alguns dels programes ofertats a través de l’apartat d’innovació pedagògica del  portal de centre: https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Innovacio-pedagogica/Pagines/default.aspx

Per a més información respecte a la convocatoria us podeu dirigir al Portal XTEC: http://xtec.gencat.cat/ca/innovacio/convocatoria-programes-innovacio/