La veu de la Terra

El Camp d’Aprenentatge Pau Casals ens presenta el projecte La veu de la Terra, està format per 9 cants i 8 clams intermedis. El propi planeta n’és el personatge principal, aixecant la seva veu per denunciar els atacs que està rebent des de fa ja massa temps i acostant-nos a la infinitat de bones sensacions o sentiments positius que ens desperten els seus paisatges.

Aquesta cantata va acompanyada de 44 activitats educatives, amb les seves programacions curriculars, destinades a ser treballades a les escoles i els instituts per tal de facilitar la tasca al professorat, bé sigui l’especialista de música o bé la resta de l’equip docent que vulgui participar en el projecte.

Les programacions es complementen amb material didàctic: videoclips, partitures, bases instrumentals, video-tutorials… També es posa a l’abast, les programacions de cada activitat, pautes d’observació del docent i graelles d’autoavaluació de l’alumnat. Tot el material de treball està dissenyat de tal manera que es pugui dur a terme, també, en situacions d’excepcionalitat com la que estem vivint.