planseducatius

Els plans educatius d’entorn són una iniciativa de cooperació educativa entre el Departament d’Ensenyament i les entitats municipalistes, amb el suport i la col·laboració d’altres departaments de la Generalitat, que tenen com a objectiu aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l’equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana.
La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat van signar un conveni de col·laboració per al Pla Educatiu d’Entorn, que ha estat renovat amb vigència des de l’inici del curs 2012-2013 i fins a l’acabament del curs 2014-2015.

Els principals eixos d’actuació del Pla Educatiu d’Entorn de l’Hospitalet de Llobregat són:

• La prevenció i l’atenció de l’absentisme escolar.
• Els processos de transició: itineraris educatius acompanyats.
• La convivència.
• La participació i la implicació de les famílies en qualitat d’agents educatius.

pee

El pla educatiu d’entorn de l’Hospitalet de Llobregat es desenvolupa territorialment a quatre zones de la ciutat: a Collblanc – Torrassa, a la Florida, a Pubilla Casas – Can Serra i al Gornal des de fa vuit cursos. La comissió representativa institucional és la responsable de la gestió del pla. Tanmateix hi ha creades quatre comissions territorials que desenvolupen en cada barri els eixos d’actuació del pla com a comissions operatives.

Zona Florida: Durant el curs 2014-15 s’ha creat un grup de treball per elaborar el Projecte de convivència d’àmbit comunitari (enllaç al document)