Violència masclista

Avui que és el dia per a l’eliminació de la violència masclista us comparteixo el protocol de prevenció, detecció i intervenció davant la violència masclista entre l’alumnat.
Protocol