Itinerari al Castell de Rià

Nom activitat:   Itinerari vestigis Castell de Rià.

Àmbit Curricular: Ciències Socials, Ciències de la Naturalesa, Llengua i Literatura Catalana

Nivell:    Cicle Superior de primària, ESO     Durada: tot el dia

Estacionalitat:  Tot l’any

Objectius: Fomentar els valors de l’excursionisme com a mitjà per desenvolupar les competències curriculars.  Descobrir els orígens llegendaris de Catalunya. Entendre l’evolució del paisatge al llarg del temps. Analitzar l’entorn i entendre la importància del paisatge en la configuració de les activitats humanes.  Reconèixer en el medi natural, social i cultural els canvis i les continuïtats relacionades amb el pas del temps i aplicar aquests coneixements en la interpretació del present, la comprensió del passat i en la construcció del futur.

Descripció: Itinerari de descoberta de l’entorn on visitarem els vestigis del Castell de Rià, llar llegendària del comte Guifré el Pilòs, fundador del Casal de Barcelona. El recorregut es realitza entre Prada i Rià – Sirac seguint el camí de Canoà (asfaltat). Al llarg de recorregut descobrirem l’entorn, el seu paisatge, la seva economia i intentarem descobrir les traces de la llengua i cultura catalana en el territori. La tornada seguim un camí que segueix el canal de la branca vella que ens dóna peu a conèixer la importància de les canalitzacions i gestió dels recursos hídrics del Conflent. Activitat pensada com a descoberta de l’entorn a nivell geogràfic, històric i cultural.

Mapa de recorregut:

Itinerari Castell de Rià

Competències:

AMBP-MED DIM15P-MED CO03P-MED Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-s’hi
AMBP-MED DIM15P-MED CO02P-MED Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim
AMBS-LIN-CAT-CAS DIM4S-LLE-CAS-CAT CO12S-LLE Escriure textos literaris per expressar realitats, ficcions i sentiments
AMBS-LIN-CAT-CAS DIM2S-LLE-CAS-CAT CO5S-LLE Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística.
AMBS-CIE DIM15S-CIE-TEC CO2S-CIE-TEC Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals
AMBS-CIE DIM15S-CIE-TEC CO3S-CIE-TEC Interpretar la història de l’Univers, de la Terra i de la vida utilitzant els registres del passat
AMBS-SOC DIM20S-SOC CO7S-SOC Analitzar diferents models d’organització política, econòmica i territorial, i les desigualtats que generen, per valorar com afecten la vida de les persones i fer propostes d’actuació
AMBS-SOC DIM19S-SOC CO3S-SOC Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals
AMBS-SOC DIM19S-SOC CO4S-SOC Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre la seva intervenció en la construcció de subjectes històrics
AMBS-SOC DIM19S-SOC CO1S-SOC Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica
AMBS-SOC DIM21S-SOC CO9S-SOC Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn
Alumnes al vestigi del Castell de Rià amb el Canigó de fons.