Projectes

Projecte Nius:

El projecte Nius proposa als centres del territori la construcció, col·locació i seguiment de caixes nius per part de l’alumnat. El projecte es dur a terme a partir d’un taller, i de dues o tres sortides de control i verificació de les caixes nius.

Altres projectes:

Si esteu interessats en desenvolupar un projecte amb l’EdA del Canigó, contacteu-nos:

edadelcanigó@gmail.com