Fem el Verdaguer! Excursionisme i poesia.

Treballant Canigó. Literatura vivencial

Entre els estius de 1882 i 1883, el poeta Jacint Verdaguer, Mn. Cinto, va recórrer el Pirineu per coronar els seus cims més populars mentre componia la seva obra més emblemàtica: Canigó. Aquesta activitat vol ser un homenatge a un dels iniciadors de l’excursionisme, Mn. Cinto, que de forma agosarada va caminar pas a pas per descobrir les llegendes, la toponímia, la història i la llengua d’un territori separat per cimals que semblaven infranquejables.

Nom de l’activitat:  Fem el Verdaguer! Excursionisme i poesia.

Àmbit curricular: Ciències Socials, Ciències de la Naturalesa, Llengua Catalana, Història de la Llengua.

Nivell:  Cicle Superior de Primària, ESO i Batxillerat

Estacionalitat: Tot l’any

Objectius: Descobrir la figura de Jacint Verdaguer com a poeta del poble.  Fomentar els valors de l’excursionisme com a mitjà per desenvolupar les competències curriculars. Aprendre a contemplar la natura, respectar-la i estimar-la. Adquirir la capacitat de sensibilitzar-se amb la poesia i fomentar la creativitat poètica en els nous temps. Ser capaç de visualitzar a la realitat els fragments literaris que llegirem.

Descripció: L’activitat Fem el Verdaguer! és una activitat que proposa una mirada diferent als itineraris de Sant Martí del Canigó, Sant Miquel de Cuixà i el Castell de Rià que a través de la poesia de Jacint Verdaguer, descobrim la natura, el paisatge i les emocions que albirem a cada pas.

Competències:

AMBS-LIN-CAT-CAS DIM5S-LLE-CAS-CAT ACT3S-LLE Manifestar una actitud de respecte i valoració positiva de la diversitat lingüística de l’entorn pròxim i d’arreu
AMBS-LIN-CAT-CAS DIM5S-LLE-CAS-CAT ACT2-LLE Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una actitud dialogant i d’escolta
AMBS-LIN-CAT-CAS DIM4S-LLE-CAS-CAT CO10S-LLE Llegir obres i conèixer els autors i les autores i els períodes més significatius de la literatura catalana, la castellana i la universal.
AMBS-LIN-CAT-CAS DIM4S-LLE-CAS-CAT CO12S-LLE Escriure textos literaris per expressar realitats, ficcions i sentiments
AMBS-CIE DIM15S-CIE-TEC CO2S-CIE-TEC Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals
AMBP-LLE-CAT-CAS DIM04P-LLE CO11P-LLE Llegir fragments i obres i conèixer alguns autors i autores significatius de la literatura catalana, castellana i universal
AMBP-LLE-CAT-CAS DIM04P-LLE CO12P-LLE Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i ficcions
AMBP-LLE-CAT-CAS DIM01P-LLE CO01P-LLE Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars
AMBS-SOC DIM21S-SOC CO8S-SOC Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la seva època, per interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat
AMBS-SOC DIM21S-SOC CO10S-SOC Valorar les expressions culturals pròpies, per afavorir la construcció de la identitat personal dins d’un món global i divers
AMBS-SOC DIM21S-SOC CO9S-SOC Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn