Itinerari a Sant Martí del Canigó

Àmbit Curricular: Ciències Socials, Ciències de la Naturalesa, Biologia i Geologia, Ciències de la Terra i del Medi Ambient.

Nivell: Cicle Superior de primària, ESO i Batxillerat.

Durada: Tot el dia.

(Activitat adaptable)

Estacionalitat:  Tot l’any.

Descripció: Itinerari de pujada i baixada al Monestir de Sant Martí del Canigó que permet treballar interdisciplinarietat.  Al llarg del recorregut es posarà èmfasi  en la descoberta i identificació d’elements naturals, geològics i paisatgístics. A Sant Martí del Canigó ens centrarem en aspectes històrics i culturals, visitant el monestir i el seu entorn tot impregnant-nos de la seva pau i tranquil·litat. La sortida i arribada és des del petit poble de Castell. Tot el recorregut és per una pista.

Competències:

DIM15P-MED CO02P-MED Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim
DIM27P-VAL CO04P-VAL Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen
DIM15S-CIE-TEC CO1S-CIE-TEC Identificar i caracteritzar els sistemes físics i químics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals
DIM15S-CIE-TEC CO2S-CIE-TEC Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals
DIM30S-CUL-VAL CO3S-CUL-VAL Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i consolidar el pensament propi
DIM20S-SOC CO7S-SOC Analitzar diferents models d’organització política, econòmica i territorial, i les desigualtats que generen, per valorar com afecten la vida de les persones i fer propostes d’actuació
DIM19S-SOC CO2S-SOC Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat
DIM19S-SOC CO3S-SOC Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals
DIM19S-SOC CO4S-SOC Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre la seva intervenció en la construcció de subjectes històrics

Observacions: La visita al Monestir té un cost addicional de 3€ / alumne.  És possible realitzar l’activitat sense la visita  al monestir.

 

Mapa del recorregut (només anada).

https://goo.gl/maps/jjrLe