Cova de les Grans Canaletes

Nom activitat:   Cova de les Grans Canaletes

Àmbit Curricular: Ciències de la Naturalesa, Geologia, Ciències de la Terra i del Medi Ambient.

Nivell:    Cicle Superior de primària, ESO, Batxillerat      Durada:  matí / tarda

Estacionalitat:  tot l’any.

Objectius:   1. Interpretar les evidències d’acord amb el coneixement dels processos que originen els canvis a la Terra i la vida, reconstruint de manera elemental la història d’un territori.  2. Justificar les interrelacions de la coevolució entre la Terra i els éssers vius, fer previsions dels canvis que poden esdevenir, i usar els registres i representacions del temps i l’espai per reconstruir la història d’un territori. 3. Trobar les evidències dels processos geològics interns i externs i la seva relació amb la dinàmica de la Terra, la distribució de recursos i els riscos geològics.  4. Analitzar i valorar la importància d’utilitzar els coneixements científics i les interaccions de la  ciència i la tecnologia, per satisfer les necessitats humanes i per participar en la presa de decisions  sobre problemes locals i globals als quals s’enfronta la societat amb vista a assegurar un futur més sostenible.

Descripció:  Estudiarem la hidrogeologia, el curs de les aigües superficials i subterrànies i la distribució, aprofitament i gestió dels recursos hídrics de la zona. Aprendrem com es forma una cova i els seus espeleotemes. També és complementarà amb la relació que ha mantingut la humanitat amb les coves.

 

Competències:

Àmbit Dimensió Codi competència Descripció competència
AMBS-CIE DIM15S-CIE-TEC CO1S-CIE-TEC Identificar i caracteritzar els sistemes físics i químics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals
AMBS-CIE DIM15S-CIE-TEC CO2S-CIE-TEC Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals
AMBS-CIE DIM17S-CIE-TEC CO10S-CIE-TEC Prendre decisions amb criteris científics que permetin preveure,evitar o minimitzar l’exposició als riscos naturals

 

Observacions: La visita a les Coves de Fulla – Canaletes  té un cost addicional de 4,00 € / alumne.