Itinerari a Sant Miquel de Cuixà

Nom activitat:   Itinerari a Sant Miquel de Cuixà

Àmbit Curricular: Ciències Socials, Ciències de la Naturalesa

Nivell:  Cicle Superior de primària, ESO (Activitat adaptable).    Durada: Tot el dia.

Estacionalitat:  Tot l’any.

Objectius: 1.Fomentar els valors de l’excursionisme com a mitjà per desenvolupar les competències curriculars.  2.Descobrir els elements naturals que conformen la vegetació de ribera i els boscos mediterranis. 3.Empatitzar amb el passat medieval entorn a la figura del pelegrí. 4.Valorar el patrimoni històric i cultural com a herència i llegat dels grups humans. 5.Entendre la importància del territori en les relacions i influències culturals medievals i actuals.

Descripció: l’itinerari a Sant Miquel de Cuixà és una ruta circular  (6 – 10 km aprox. itinerari variable) a través del qual estudiarem el paisatge i els seus elements naturals. Analitzarem la ubicació del monestir, situant-lo en el context medieval i els trets característics de l’època. Es realitzarà un treball dins el monestir per tal d’entendre els conceptes claus del romànic, la vida monàstica i la seva evolució al llarg dels segles. La sortida i arribada de l’itinerari és al mateix Alberg Pau Casals – Canigó.

Observacions: La visita al monestir té un cost addicional que varia segons el nombre d’alumnes del grup. Es possible realitzar l’activitat sense la visita  al monestir.

 

Àmbit Dimensió Codi competència Descripció competència
AMBP-MED DIM15P-MED CO01P-MED Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes
AMBP-MED DIM15P-MED CO02P-MED Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim
AMBP-VAL DIM27P-VAL CO04P-VAL Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen
AMBS-CIE DIM15S-CIE-TEC CO1S-CIE-TEC Identificar i caracteritzar els sistemes físics i químics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals
AMBS-CIE DIM15S-CIE-TEC CO2S-CIE-TEC Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals
AMBS-CUL-VAL DIM30S-CUL-VAL CO3S-CUL-VAL Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i consolidar el pensament propi
AMBS-SOC DIM20S-SOC CO7S-SOC Analitzar diferents models d’organització política, econòmica i territorial, i les desigualtats que generen, per valorar com afecten la vida de les persones i fer propostes d’actuació
AMBS-SOC DIM19S-SOC CO2S-SOC Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat
AMBS-SOC DIM19S-SOC CO3S-SOC Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals
AMBS-SOC DIM19S-SOC CO4S-SOC Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre la seva intervenció en la construcció de subjectes històrics
AMBS-SOC DIM19S-SOC CO1S-SOC Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica

Mapa del recorregut (amb algunes possibles variacions)

wikiloc Itinerari Sant Miquel de Cuixà curt