Els Orgues d’Illa

Nom activitat:   Els Orgues d’Illa de Tet

Àmbit Curricular: Ciències de la Naturalesa, Geologia, Ciències de la Terra i del Medi Ambient.

Nivell:    Cicle Superior de primària, ESO, Batxillerat      Durada: matí / tarda

Estacionalitat:  tot l’any

Objectius:  1. Interpretar les evidències d’acord amb el coneixement dels processos que originen els canvis a la Terra i la vida, reconstruint de manera elemental la història d’un territori. 2. Justificar les interrelacions de la coevolució entre la Terra i els éssers vius, fer previsions dels canvis que poden esdevenir, i usar els registres i representacions del temps i l’espai per reconstruir la història d’un territori. 3. Trobar les evidències dels processos geològics interns i externs i la seva relació amb la dinàmica de la Terra, la distribució de recursos i els riscos geològics. 4. Analitzar i valorar la importància d’utilitzar els coneixements científics i les interaccions de la  ciència i la tecnologia, per satisfer les necessitats humanes i per participar en la presa de decisions  sobre problemes locals i globals als quals s’enfronta la societat amb vista assegurar un futur més sostenible.

Descripció: Visitar els Orgues d’Illa de Tet és ofereix l’oportunitat d’aprendre com l’erosió pot fer que la natura prengui formes espectaculars com les columnes de fades amb els seus xaragalls. Analitzarem els materials que formen aquest paratge a través d’una pràctica de granulometria i ens preguntarem per l’evolució d’aquest paisatge.

Competències:

Àmbit Dimensió Codi competència Descripció competència
AMBS-CIE DIM15S-CIE-TEC CO1S-CIE-TEC Identificar i caracteritzar els sistemes físics i químics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals
AMBS-CIE DIM15S-CIE-TEC CO2S-CIE-TEC Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals

Observacions: La visita a Els  orgues té un cost addicional de 3, 50 € (fins a 14 anys) i 4,00 € (majors de 14 anys).