Itinerari a Sant Miquel de Cuixà

Nom activitat: Itinerari a Sant Miquel de Cuixà

Àmbit Curricular: Ciències Socials, Ciències de la Naturalesa

Nivell: Cicle Superior de primària, ESO (Activitat adaptable). Durada: Tot el dia.

Estacionalitat: Tot l’any.

Descripció: l’itinerari a Sant Miquel de Cuixà és una ruta circular  (8 km aprox., nivell baix) a través del qual estudiarem el paisatge i els seus elements naturals i antròpics. Analitzarem la ubicació del monestir, situant-lo en el context medieval i els trets característics de l’època. Es pot complementar visitant el monestir, on es realitzen diferents activitats depenen el tema d’estudi de l’estada o del nivell dels alumnes.

Competències:

DIM15P-MED CO01P-MED Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes
DIM15P-MED CO02P-MED Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim
DIM27P-VAL CO04P-VAL Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen
DIM15S-CIE-TEC CO1S-CIE-TEC Identificar i caracteritzar els sistemes físics i químics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals
DIM15S-CIE-TEC CO2S-CIE-TEC Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals
DIM30S-CUL-VAL CO3S-CUL-VAL Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i consolidar el pensament propi
DIM20S-SOC CO7S-SOC Analitzar diferents models d’organització política, econòmica i territorial, i les desigualtats que generen, per valorar com afecten la vida de les persones i fer propostes d’actuació
DIM19S-SOC CO2S-SOC Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat
DIM19S-SOC CO3S-SOC Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals
DIM19S-SOC CO4S-SOC Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre la seva intervenció en la construcció de subjectes històrics
DIM19S-SOC CO1S-SOC Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica

Observacions: L’entrada al monestir té un cost addicional de 3.5€ (a partir de 12 anys). És possible realitzar l’activitat sense la visita al monestir.

Mapa del recorregut (amb algunes possibles variacions)

Itinerari complet Sant Miquel de Cuixà