Taller de societat medieval

Àmbit Curricular: Ciències Socials, cultura i valors

Nivell: Cicle Superior de primària, ESO                 Durada: matí / tarda

(Activitat adaptable)

Estacionalitat:  Tot l’any.

Objectius: Conèixer el funcionament de la societat medieval des d’una visió crítica.

Descripció:  El taller de societat medieval és una dinàmica on l’alumne visualitza d’una forma senzilla el funcionament de la societat medieval a partir de jugar un rol dins un dels personatges que conformen la piràmide de la societat feudal.  A llarg de l’activitat, haurà de prendre decisions i al final obtindrà resultats a partir de les eleccions preses.

 

Àmbit Dimensió Codi competència Descripció competència
AMBP-MED DIM15P-MED CO05P-MED Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes i les conseqüències per plantejar propostes de futur
AMBP-MED DIM15P-MED CO02P-MED Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim
AMBP-VAL DIM26-VAL CO01P-VAL Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes
AMBS-SOC DIM19S-SOC CO3S-SOC Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals
AMBS-SOC DIM19S-SOC CO1S-SOC Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica