Transició i nou model energètic

Conèixer les claus del futur de l’energia passa per conèixer el procés de transició de les energies fòssils a les fonts d’energia renovables 100%. Això comporta tot un canvi en la relació dels ciutadans i consumidors envers la generació i els usos de l’energia. Aquests canvis impliquen tota una revolució en els sistemes de generació, de distribució i d’ús final que incidiran de forma directa en els ciutadans. Per aquest motiu cal que des de l’educació es prepari l’alumnat a comprendre aquests canvis i a adaptar-se essent ciutadans crítics i apoderats.