Aprofitament energètic i energies renovables (Green House)Aquest kit permet treballar molts conceptes i experiments vinculats a la eficiència energètica en edificis com són l’aïllament tèrmic i l’aprofitament passiu de l’energia externa en la climatització d’un habitatge.Aquest kit permet treballar molts conceptes i experiments vinculats a la eficiència energètica en edificis com són l’aïllament tèrmic i l’aprofitament passiu de l’energia externa en la climatització d’un habitatge (Hivernacle, mur Trombe). Tanmateix s’incorporen les fonts d’energia renovable per a l’obtenció d’energia elèctrica per alimentar petits consums de l’habitatge i l’escalfament d’aigua.

Els experiments i projectes presentats poden realitzar-se de forma independent i no cal disposar del kit atès que aquest és el model i es pot reproduir amb materials a l’abast.

Accés al recurs

Objectius

  • Introduir-se al bioclimatisme.
  • Introduir-se a les energies renovables.
  • Aprendre experimentant.
Data d'incorporació: 29/04/2021