Les energies renovables. L’alternativa al col·lapse de les energies fòssilsAquest material didàctic vol ser una reflexió sobre el proper exhauriment dels combustibles no renovables (petroli, gas, carbó i urani), i les conseqüències de la seva combustió sobre el sistema climàtic de la terra. Es tracta d’un problema real que es planteja a les generacions actuals, i que tindrà una especial incidència sobre les generacions futures.


Nivell: Batxillerat Secundària Obligatòria
Format: Document

Aquest material didàctic vol ser una reflexió sobre el proper exhauriment dels combustibles no renovables (petroli, gas, carbó i urani), i les conseqüències de la seva combustió sobre el sistema climàtic de la terra. Es tracta d’un problema real que es planteja a les generacions actuals, i que tindrà una especial incidència sobre les generacions futures.

Una de les finalitats principals d’aquest document és plantejar una solució factible a aquesta situació. Consisteix en la transició global a l’ús de les energies renovables (fotovoltaica, termosolar, eòlica, hidràulica, etc.). Aquesta proposta pretén proporcionar dades suficients sobre els problemes existents i les solucions proposades, per tal que la seva lectura sigui, per si mateixa, una base que permeti la reflexió i la formació d’un criteri objectiu i independent.

Està destinat preferentment al professorat de secundària per a que adapti els continguts i les activitats didàctiques al seu alumnat.

El document està dividit en tres parts:

  1. Fonamentació cientificotecnològica
  2. Activitats didàctiques
  3. Guia didàctica

⇒ Accés al recurs

Aquest material ha estat elaborat en col·laboració amb CMES (Col·lectiu per a un nou model Energètic i Socialment Sostenible)

Objectius

  • Reflexionar sobre què representa l’energia que s’utilitza en la vida diària.
  • Conscienciar sobre les conseqüències de combustió de fòssils sobre el sistema climàtic de la Terra
  • Proposar activitats d’aula
Data d'incorporació: 18/04/2021