Construint coneixement STEAM: Imants, motors i generadorsProposta didàctica STEAM que vol facilitar a l’alumnat de l’ESO la construcció cognitiva de coneixements bàsics de l’electricitat i del magnetisme que permeten entendre el funcionament dels principals enginys de la nostra civilització com són els motors i els generadors.


Nivell: Internivells
Format: Materials d'autoformació
Àrea de coneixement: Tecnològic Científic

Proposta didàctica STEAM que vol facilitar a l’alumnat de l’ESO la construcció cognitiva de coneixements bàsics de l’electricitat i del magnetisme que permeten entendre el funcionament dels principals enginys de la nostra civilització com són els motors i els generadors.
La proposta planteja un aprenentatge basat en projectes i en la resolució de problemes tècnics i científics. Integra elements de la cultura maker, la impressió 3D i la placa de control Microbit. També emula, en part, el procés històric de la recerca científica. Es proposen diversos projectes per realitzar en el context de l’aula de tecnologia i del laboratori de ciències. Tot plegat constitueix un entorn d’aprenentatge competencial amb un ample espectre de coneixements.

⇒ Accés al recurs

 

 

Objectius

  • Exemplificar una seqüència didàctica basada en l’aprenentatge heurístic
  • Proposar un conjunt d’activitats didàctiques per a l’aprenentatge del magnetisme i la realització de projectes
Data d'incorporació: 29/07/2021