Arquitectura bioclimàtica. Aprofitament energètic i energies renovables.Aquest recurs ofereix un ventall molt ampli d’experiments que abasten coneixements de l’àmbit científic i de l’àmbit tecnològic, on els dos àmbits es complementen per oferir activitats i projectes globalitzats de caràcter STEAM.


Nivell: Secundària Obligatòria
Format: Materials d'autoformació
Àrea de coneixement: Tecnològic Científic

Aquest recurs ofereix un ventall molt ampli d’experiments que abasten coneixements de l’àmbit científic i de l’àmbit tecnològic, on els dos àmbits es complementen per oferir activitats i projectes globalitzats de caràcter STEAM.

El recurs es fonamenta bàsicament en un kit didàctic comercial que alguns centres educatius en disposen a través del programa d’Escoles per a la Sostenibilitat, però les activitats fàcilment es pot adaptar amb recursos a l’abast, especialment amb materials de recuperació. Moltes propostes d’experiments i projectes estan resolts amb aquest tipus de materials.

L’arquitectura bioclimàtica constitueix un tema d’especial actualitat atès que les noves construccions han de realitzar-se utilitzant  materials que minimitzin la necessitat d’aportació energètica per aconseguir una bona climatització, alhora que es contemplen tècniques d’aprofitament de l’energia solar. El bioclimatisme és un element clau de l’actual transició energètica.

Es proposen activitats amb elements que permeten experimentar amb les energies renovables, especialment la solar.

En conjunt constitueix un recurs molt adequat per vincular-lo amb diferents ODS de forma concreta.

⇒  Accés al recurs

 

Objectius

  1. Experimentar tècniques bàsiques de bioclimatisme, vinculant-les amb els principis científics corresponents.
  2. Experimentar amb energies renovables solar i eòlica, vinculant-les amb els principis científics corresponents.
  3. Vincular el bioclimatisme i les energies renovables amb la transició energètica.
  4. Relacionar el bioclimatisme i les energies renovables amb les accions per dur a terme alguns ODS.
Data d'incorporació: 20/08/2021