La motxilla bioclimàticaLa motxilla bioclimàtica és un recurs orientat a l’anàlisi i la mesura de dades ambientals d’una aula del centre educatiu per determinar experimentalment les variables que influeixen en el confort tèrmic, lumínic i de qualitat de l’aire per explorar el marge de millora del confort i de la reducció del consum energètic..


Nivell: Internivells
Format: Activitats Kit en préstec Materials d'autoformació
Àrea de coneixement: Matemàtic Tecnològic Científic

La motxilla bioclimàtica és un recurs disponible en règim de préstec a diversos CRP del territori, orientat a l’anàlisi i la mesura de dades ambientals d’una aula del centre educatiu per determinar experimentalment les variables que influeixen en el confort tèrmic, lumínic i de qualitat de l’aire per explorar el marge de millora del confort i de la reducció del consum energètic.

Els instruments de mesura que porta la motxilla bioclimàtica són de caràcter de professional per garantir la fiabilitat de les mesures alhora que ofereixen una oportunitat a l’alumnat de prendre contacte amb aquest tipus d’aparells i conèixer els procediments d’utilització.

La potencialitat del recurs permet el plantejament d’activitats globalitzades en l’àmbit STEAM que poden incorporar-se en un plantejament curricular de treball per projectes, el treball de síntesi i el treball de recerca de batxillerat.

Accés al recurs:

⇒ Informació general

⇒ Guia didàctica

⇒  Activitats inicials. Ús dels instruments de mesura

⇒ Auditoria bioclimàtica de l’aula

Objectius

Els objectius generals

  1. Promoure l’experimentació directa per disposar d’arguments per tal d’incorporar la gestió de l’energia a la vida quotidiana.
  2. Experimentar la relació entre la salut i la qualitat de l’ambient a l’aula, el seu impacte energètic i la nostra activitat diària.
  3. Reconèixer els elements i les aplicacions pròpies en l’àmbit de l’arquitectura bioclimàtica i apreciar-ne la seva eficiència.

Objectius específics

  1. Emprar adequadament les principals unitats de mesura de les magnituds físiques implicades.
  2. Emprar adequadament els aparells per a l’obtenció de valors de mesura i comparació de dades.
  3. Analitzar les característiques bioclimàtiques de l’aula i proposar millores si s’han detectat problemes.
  4. Realitzar una auditoria bioclimàtica d’una aula o d’un centre educatiu, pel que fa a l’eficiència energètica i climàtica, la qualitat de l’aire i la salut, emprant un conjunt d’aparells de mesura.
Data d'incorporació: 19/08/2021