Estades

Què he de fer abans de venir a una estada? ( enllaç a Infografia d’informació )

Les  estades són seqüències didàctiques de més d’un dia de duració, que requereixen del desplaçament i allotjament del grup d’alumnes i mestres fins a la seu del CdA o EdA, i que poden tenir una durada de 2 a 5 dies. Els grups d’alumnes s’allotgen en els albergs o cases de colònies propers a cada CdA. Al llarg de la seva estada es desenvolupen el projecte i les activitats que s’han acordat prèviament entre els docents del CdA/EdA i els mestres o professors del centre. El disseny d’activitats i la seqüència didàctica que les acompanya, activitats que es faran abans de l’estada i els treballs posteriors a realitzar al centre, s’acorden a les trobades de coordinació que es realitzen en diferents moments del curs escolar, per tal de garantir una correcta coordinació entre els interessos del grup/centre i l’oferta d’activitats del CdA o l’EdA.

Podeu triar les activitats que vulgueu del catàleg del Cda de la Noguera, aquí teniu possibles exemples. Recordeu que cada dia té un bloc d’activitats pel matí i un bloc d’activitats per la tarda. Podeu triar i consultar les activitats que podeu fer durant la sortida en el nostre (Catàleg d’activitats)

Possibles models d’estades

ESTADA DOS DIES Primer dia Segon dia
Matí Habitatge en la prehistòria Excavant el passat
Tarda Pintura i música ( CI,CM)

Pintura i talla (CS,ESO)

X

ESTADA TRES  DIES

 Primer dia  Segon dia     Tercer dia

Matí

Rebuda i allotjament Excavant el passat Rotació de neolític
          Tarda

 

 

Pintura i talla de sílex ( CS i ESO)

Pintura i música( CI, CM)

 

 

 Laboratori de paleontropologia ( CM,CS)

 Laboratori de cerámica (CM i CS)

Embassament ( Ci,CM i CS)

             X

El cost de les activitats és de 3 € per nen i dia (Ordre ENS/163/20162). Podeu consultar el preu de la manutenció i allotjament a l’apartat Inscripció i quotes.


Aquesta taula és un full de càlcul de Google Drive