Estades

Les  estades són seqüències didàctiques de més d’un dia de duració, que requereixen del desplaçament i allotjament del grup d’alumnes i mestres fins a la seu del CdA o EdA, i que poden tenir una durada de 2 a 5 dies. Els grups d’alumnes s’allotgen en els albergs o cases de colònies propers a cada CdA. Al llarg de la seva estada es desenvolupen el projecte i les activitats que s’han acordat prèviament entre els docents del CdA/EdA i els mestres o professors del centre. El disseny d’activitats i la seqüència didàctica que les acompanya, activitats que es faran abans de l’estada i els treballs posteriors a realitzar al centre, s’acorden a les trobades de coordinació que es realitzen en diferents moments del curs escolar, per tal de garantir una correcta coordinació entre els interessos del grup/centre i l’oferta d’activitats del CdA o l’EdA.

Podeu triar les activitats que vulgueu del catàleg del Cda de la Noguera, aquí teniu possibles exemples. Recordeu que les estades poden ser de 2 a 5 dies, i que cada dia té un bloc d’activitats pel matí i un bloc d’activitats per la tarda. Podeu triar i consultar les activitats que podeu fer durant la sortida en el nostre Catàleg d’activitats

Models d’estades:

ESTADA DOS DIES Primer dia Segon dia
Matí Habitatge en la prehistòria Excavant el passat
Tarda Pintura i música ( CI,CM)

Pintura i talla (CS,ESO)

X

ESTADA TRES  DIES

 Primer dia  Segon dia     Tercer dia

Matí

Rebuda i allotjament Excavant el passat Rotació de neolític
 

Tarda

 

 

 

Pintura i talla de sílex ( CS i ESO)

Pintura i música( CI, CM)

 

 

 

 Laboratori de paleontropologia ( CM,CS)

 Laboratori de cerámica (CM i CS)

Embassament ( Ci,CM i CS)

 

                        X

El cost de les activitats és de 3 € per nen i dia (Ordre ENS/163/20162). Podeu consultar el preu de la manutenció i allotjament a l’apartat Inscripció i quotes.


Aquesta taula és un full de càlcul de Google Drive