Àmbits i activitats

Totes les activitats didàctiques que es desenvolupen al CdA de la Noguera s’estructuren al voltant d’un conjunt d’objectes replicats, materials orgànics i instruments d’observació, de mesura i classificació, mitjançant els quals s’introdueixen els continguts de cada seqüència didàctica tot desenvolupant activitats d’experimentació, de simulació o de recerca. Compten amb propostes de treball per abans i després de l’estada o sortida i materials de suport per al professorat i per a l’alumnat. Les  activitats didàctiques  s’agrupen en tres blocs diferenciats per la metodologia didàctica emprada: les de simulació, les d’empatia històrica i, finalment, les d’experimentació. La multidisciplinarietat que caracteritza les propostes didàctiques també facilita que les activitats desenvolupin no només continguts de l’àrea de Ciències Socials i de Ciències Naturals, sinó també d’altres àrees del currículum com, per exemple, lEducació Visual i Plàstica, la Tecnologia i la Música.

Àmbits de treball

  • Àmbit Arqueologia i història.
  • Àmbit patrimoni.
  • Àmbit Paisatge.