Preparació

Organització i funcionament

Responsabilitats del centre i del seu professorat  Enllaç xtec pdf responsabilitats
  • Garantir que la participació en una estada o sortida d’un dia a un CdA és acceptada pel Consell Escolar del centre i incorporada al seva Programació General Anual.
  • Establir un procés col·laboratiu de preparació de les activitats a partir del moment en que el centre educatiu accepta l’adjudicació de l’estada i la sortida al CdA. El procés de preparació de les activitats passa per tres moments, el primer, de la comunicació amb els centres (que pot complementar-se amb una trobada de coordinació), el segon, de la implementació de l’estada al CdA i el tercer, de l’avaluació dels resultats de l’alumne.
  • Acompanyar el grup d’alumnes amb el nombre de professorat adient a l’edat dels alumnes i d’acord amb la normativa vigent.
  • Assegurar que un dels docents que participarà en les activitats del CdA amb els seus alumnes sigui el tutor o la tutora, o bé el professor o la professora dels àmbits curriculars preferents i que participa en el procés col·laboratiu que es desenvolupa.
  • Atendre els alumnes en tot moment i participar en les activitats docents, d’acord amb l’activitat col·laborativa entre el centre i el CdA.
  • Responsabilitzar-se de les activitats de convivència que comporta l’estada, especialment a partir del moment en què acaben les activitats de la tarda.
  • Vetllar pel compliment de la normativa vigent sobre el consum de tabac i d’alcohol.
  • Informar els responsables del CdA de qualsevol desperfecte causat a les instal·lacions. En cas de negligència o ús indegut, la direcció del CdA en farà la valoració i, prèvia factura, serà abonat immediatament pel docent responsable del grup.

Accés al node del vostre centre

Dins d’aquest web, podeu trobar un espai privat per la vostra escola on trobareu materials i enllaços personalitzats pel treball previ i podreu penjar els vostres comentaris i fotos després de la visita. Busqueu el logotip de la vostra escola dins de la xarxa interna.