Llibres

Els docents del Camp d’Aprenentatge de la Noguera han participat o bé en la totalitat de la publicació, o bé de la publicació d’alguns capítols dels següents llibres: