Projectes compartits i aliances

El projectes que poden tenir una durada variable . Els docents del CdA, en estreta col·laboració amb diferents institucions i els mestres del centre educatiu que hi participen, plantegen idees  per a portar a terme el projecte en qüestió.

La guerra civil a secundària

Projecte  que té com a objectiu l’ús de fonts diverses per acostar-se a aquests fets històrics. És una activitat que es porta a terme en els instituts. Cal, doncs, un espai de terra en el pati per poder desenvolupar-hi l’excavació arqueològica. Consta de tres laboratoris diferents per on passa l’alumnat.

       

L’arqueologia als centres

Projecte que té com a objectiu l’ús de fonts materials per promoure l’apropament a la prehistòria a primària i secundària. És una activitat que es porta a terme en els instituts. Cal, doncs, un espai de terra en el pati per poder desenvolupar-hi l’excavació arqueològica.

     

Adopció de monuments

   

El Programa Educatiu d’Adopció de Monuments (PEAM) pretén dinamitzar el coneixement del patrimoni històric i arqueològic de cada municipi a través d’un treball específic als centres educatius entorn a un “monument” proper. L´any 1994, un programa cultural de la Unió Europea va impulsar el projecte L’escola adopta un monument en el marc del qual noies i nois de totes les edats van treballar sobre un monument local. El Camp d’aprenentatge de la Noguera en col·laboració amb entitats locals i comarcals impulsà des del curs 2004-05 aquest programa a Catalunya adaptant-lo a les característiques de la nostra realitat cultural i educativa. En aquests moments, i des del curs 2006/2007, el Camp d’Aprenentatge de la Noguera coordina la realització dels projectes escolars. A partir del curs 2013/14 el projecte es va traspassar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que va impulsar, basant-se en la metodologia i l’experiència acumulada pel PEAM, el programa d’innovació pedagògica Apadrinem el nostre patrimoni que continua vigent actualment. La col·lecció de materials Arkeodidaktika recull algunes de les propostes educatives realitzades en el marc del projecte.

Apadrinem el patrimoni

     

Col·laboració amb diferent CRP’s en la coordinació i suport a centres educatius que hi participen i especialment a  la comarca de la Noguera que coordinem  i donem suport als centres que ens ho demanen. 

Aliances amb:

Museu de la Noguera

     

Participació en l’elaboració i posada en pràctica de propostes didàctiques dins del propi museu.

 

Museu de Lleida

 

Participació en disseny i elaboració de materials i propostes didàctiques dins del propi museu.

Espai Transmissor dels Megàlits de Seró

 

   

Participació en l’elaboració i posada en pràctica de propostes didàctiques dins del propi espai.

Memorial democràtic

 

   

Col·laboració permanent arran de la proposta didàctica del CdA de la Noguera “Per no morir en l’oblit. Recuperem la memòria democràtica ” dissenyada aquest curs i ja provada amb alumnes de batxillerat . Vam obrir la porta en seguir continuant treballant plegats en altres propostes educatives al voltant de la didàctica de la Guerra civil.