Projectes compartits i col·laboracions

El projectes que poden tenir una durada variable . Els docents del CdA, en estreta col·laboració amb els mestres del centre educatiu que hi participen, plantegen idees  per a portar a terme el projecte en qüestió. Actualment, el CdA gestiona amb el projecte l’Escola Adopta un Monument.

Adopció de monuments

El Programa Educatiu d’Adopció de Monuments (PEAM) pretén dinamitzar el coneixement del patrimoni històric i arqueològic de cada municipi a través d’un treball específic als centres educatius entorn a un “monument” proper.

L´any 1994, un programa cultural de la Unió Europea va impulsar el projecte L’escola adopta un monument en el marc del qual noies i nois de totes les edats van treballar sobre un monument local. El Camp d’aprenentatge de la Noguera en col·laboració amb entitats locals i comarcals impulsà des del curs 2004-05 aquest programa a Catalunya adaptant-lo a les característiques de la nostra realitat cultural i educativa. En aquests moments, i des del curs 2006/2007, el Camp d’Aprenentatge de la Noguera coordina la realització dels projectes escolars.

L’adopció de monuments implica la inclusió en el projecte de centre d’una escola o institut  de  l’estudi i el coneixement d’un “monument” de la localitat com a centre d’interès per a un o diversos nivells educatius. Implica, també, la introducció d’unitats de programació a l’aula entorn a aquest eix temàtic seguint pautes metodològiques d’ensenyament/aprenentatge vinculades a estratègies didàctiques de descobriment guiat i empatia que, des d’una perspectiva interdisciplinar, faciliti la comprensió i valoració de l’element  patrimonial treballat, posant-lo en relació tant amb el currículum, com amb la realitat del seu entorn social, tot des de la perspectiva de la innovació educativa. També ofereix l’oportunitat de realitzar activitats fora aula de divulgació de la tasca duta a terme per l’alumnat sobre el monument, en el marc de les competències bàsiques relacionades amb la vida en societat i la ciutadania.

Aquesta proposta educativa possibilita formes complementàries d’aprenentatge i valoració del patrimoni històric i cultural en l’entorn local i pretén implicar no només els centres educatius, sinó els municipis i entitats locals o comarcals que formen part de l’entorn proper dels centres participants.

La col·lecció de materials Arkeodidaktika recull algunes de les propostes educatives realitzades en el marc del projecte.

Per a més informació: Programa Educatiu d’Adopció de Monument