Articles

El Camp d’Aprenentatge de la Noguera publica periòdicament en revistes d’educació, seminaris i congressos. Mostrem la nostra pràctica educativa, aportem noves propostes d’aproximació didàctica i reflexionem sobre com millorar l’aprenentatge dels nostres alumnes.

EL PROJECTE DEL CAMP D’APRENENTATGE DE LA NOGUERA

1. L’arqueologia a l’ESO. L’exemple del CdA de la Noguera

2. Experimentació didàctica en arqueologia. El projecte educatiu del Camp d’Aprenentatge de la Noguera

3. Una experiència integrada d’educació i investigació prehistòrica. El Camp d’Aprenentatge de la Noguera 

ARTICLES DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES

El desenvolupament de les Competències Bàsiques des de l’Arqueologia i la Prehistòria

L’arqueologia com a recurs en el desenvolupament de les competències bàsiques a l’ESO

ARTICLES D’EDUCACIÓ INFANTIL

1.Amb 3, 4 i 5 anys i vivint la història. És possible treballar el temps històric a Educació Infantil? Reflexions i propostes.

2.Amb 5 anys i aprenent de la prehistòria. Patrimoni a Educació Infantil

3.Excavar un jaciment arqueològic simulat amb nens de 3 a 5 anys?

4.Vivint la prehistòria. El temps històric a l’Educació Infantil

ARTICLES DE PRIMÀRIA

Tocant la Prehistòria

ARTICLES D’ESO

Arqueologia experimental a l’Educació Secundària Obligatòria

ARTICLES DE PRIMÀRIA I ESO

Pintant les coves, els inicis de l’art i la comunicació. Una experiència didàctica

ARTICLES DE PERSPECTIVA DE GÈNERE

Les dones a la prehistòria. Trencant estereotips al Camp d’Aprenentatge de la Noguera