Xarxa territorial de cultura digital (XTCD)

Per donar suport al desenvolupament dels objectius del Pla d’educació digital de Catalunya 2020-2023, s’ha previst un augment dels recursos de la Xarxa Territorial de Cultura Digital, que es concreta en la creació de tres subxarxes orientades a 3 perfils i interessos diferents:

  1. Subxarxa de Competència Digital Docent: adreçada a docents en general per col·laborar en l’assoliment de la seva competència digital docent. Més informació i inscripció
  2. Subxarxa de la Comissió d’Estratègia Digital: adreçada a les comissions digitals de centre, per acompanyar-les en la reflexió de l’elaboració de l’Estratègia digital de centre (EDC)
  3. Subxarxa Territorial de Coordinació de Cultura Digital: adreçada a les persones Coordinadores digitals de centre. Es focalitza en les seves necessitats, demandes i funcions, intentant potenciar el vessant pedagògic però sense desatendre les necessitats de la gestió i supervisió d’equips i serveis. Més informació i inscripció

Aquestes subxarxes treballaran de forma coordinada, a nivell territorial (serveis centrals, serveis territorials,
serveis educatius, centres) i també coordinant les temàtiques a abordar de manera específica, adoptant diferents
models organitzatius sempre amb la intenció de donar suport als equips directius per facilitar la feina a
desenvolupar en cada centre.

Des dels ST i CRPs, atès el seu coneixement del territori, serà molt important la tasca d’assessorament a centres
i al mentor digital. En la definició de les característiques de cada subxarxa s’indica quin és el tipus de col·laboració
de cada perfil (CRP, mentor, assessor CD, gestor TIC…)

Enllaços relacionats: