Oferta formativa Àrea cultura digital 2021-22

L’oferta formativa de l’Àrea de cultura digital per al curs 2021-22 consta de diverses modalitats.

Càpsules formatives i itineraris

  • Kudis, NanoKudis, MacroKudis i Itineraris. Des de 5 fins a 30 h
  • 3 torns, un cada trimestre
  • La inscripció es fa directament a Odissea

Cursos telemàtics

  • Cursos tutoritzats i cursos tipus MOOC, en modalitat asíncrona.
  • Dedicació de 45 hores
  • Dos torns: d’octubre a febrer i de febrer a juny

Xarxa Territorial de Cultura Digital

  • Sessions territorials de trobada i intercanvi al voltant de l’ús de les tecnologies digitals a l’aula i obertes a la participació de tots els docents.
  • Aquestes sessions estan alineades amb les dimensions 3 i 5 de la competència digital docent, es preveuen 5 sessions.

Seminaris web i Jornades

  • Accions formatives puntuals en format de videoconferència o jornades presencials.

Més informació i accés a la inscripció