Inscripcions PFZ

Les activitats del Pla de Formació de Zona s’adrecen a tot el professorat d’educació infantil, primària, secundària, de formació professional, de persones adultes i d’ensenyaments de règim especial dels centres educatius de la zona.
La inscripció a les activitats de formació  es realitzarà individualment identificant-se com usuari/a… Llegeix més»

Inserir Document drive o PDF

Abans de res, donar permís de visualització total: Tothom que navegui per Internet i que tingui aquest enllaç pot veure

 1. Si és un document de Google (text, càlcul, presentació…)
  • Obrir el document
  • Menú Fitxer >  Publica al web > Insereix
  • Polsar el botó Publica
  • Copiar el codi
  • Enganxar el codi a… Llegeix més»

inserir PDF de drive

 1. Penjar el PDF a Google drive
 2. Compartir el document per tal que sigui públic i copiar l’enllaç
 3. Aquesta adreça serà del tipus
  https://drive.google.com/file/d/xxxxxxx/sharing
 4. Obrir una altra pestanya del navegador i enganxar-hi aquest enllaç
 5. Veuràs que, un cop es visualitza el PDF, la URL canvi a una altra des tipus
  https://drive.google.com/file/d/xxxxxxxxx/view
 6. Copiar aquesta… Llegeix més»