Nous cursos disponibles a Alexandria

Materials que es poden importar al nostre espai Moodle. Estan creats amb eXeLearning*

  • Científics verds (CS de Primària i 1r i 2n d’ESO)
  • Dissolucions i concentracions (CS de Primària i 1r i 2n d’ESO)
  • Hidrosfera (CS de Primària i 1r i 2n d’ESO)
  • Videojocs i Apostes (CS de Primària i 1r i 2n d’ESO)
  • Somos bookttubers (CS de Primària i 1r i 2n d’ESO)
  • My Little Orchard (CM de Primària)

Aquests 6 cursos són adaptacions traduïdes de materials del Proyecto Crea (Junta de Extremadura) que també podreu trobar en format HTML (format web) a la secció Descobrim d’Edu365.

(*) eXeLearning és programari lliure, gratuït i de codi obert que permet crear i publicar contingut web, sense necessitat de conèixer HTML5 o d’altres llenguatges web. És una eina multiplataforma, és a dir, vàlida per a Windows, MacOS i Linux. Cal destacar que per a Windows i Linux també hi ha versions lleugeres que poden ser instal·lades en un llapis de memòria.

Permet l’exportació del contingut creat a diferents formats. Així doncs es pot generar, entre altres,

  • una pàgina web (HTML)
  • un paquet SCORM, IMS o Common Cartridge
  • un fitxer de text
  • un fitxer ePub3 (llibre electrònic)

eXelearning genera contingut responsiu que s’adapta correctament a les pantalles d’ordinadors, tauletes i mòbils.

Font: Fòrum Notícies d’Àgora